Ông Lê Huy Phu tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cao su Mang Yang

CSVNO – Ngày 18/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cao su Mang Yang đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, trong đó ông Lê Huy Phu được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB.

Ban chấp hành và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt

Tại Đại hội, 59 đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm 100% hội viên được học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng; mỗi chi hội có ít nhất 1 mô hình góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; mỗi năm trong toàn hội có ít nhất 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị; phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 10 – 15 hội viên giàu, 20 – 30 hội viên có kinh tế khá; phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến tư tưởng, đời sống, thu nhập của hội viên trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động của hội, đó là tình hình đại dịch Covid – 19 bùng phát mạnh và còn diễn biến phức tạp gây khó khăn cho các gia đình hội viên còn khó khăn, nhiều hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số còn giao động về tư tưởng khi tình hình giá mủ thấp, thu nhập giảm…song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể khác trong công ty và nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của hội viên trong việc chủ động, tích cực bám sát nhiệm vụ, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội lần thứ V đề ra.

Đại hội thống nhất bầu ban chấp hành bằng hình thức giơ tay

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB công ty đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Động viên CCB phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, không can chịu đói nghèo, quyết tâm vượt khó đi lên, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, đời sống của hội viên đã có chiều hướng phát triển tích cực, số hội viên có kinh tế gia đình giàu, khá ngày càng tăng. Trong đó, hội viên thu nhập từ 100 triệu trở lên có 21 người, chiếm 36,8% tổng số hội viên, thu nhập từ tiền lương cuối nhiệm kỳ đã tăng 62% so với đầu nhiệm kỳ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua cũng được Hội CCB công ty tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên làm theo, qua đó giúp các hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi sai trái và biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí góp phần quan trọng vào việc giữ vững Hội trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh Cao su Mang Yang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Cùng với đó, Hội CCB công ty cũng nỗ lực phối hợp với các đơn vị, phòng ban chuyên môn tổ chức nhiều phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua nước rút”; phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện như thăm hỏi các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Lãnh đạo công ty chúc mừng và chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
GIA LINH