Cơ khí Cao su phấn đấu thực hiện doanh thu trên 110 tỷ đồng

CSVNO – Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong năm 2022 được Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 15/4.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cổ đông bỏ phiếu tại đại hội

Đứng trước những khó khăn gặp phải trong năm 2021, Ban điều hành công ty đã đề ra những giải pháp quyết liệt như: tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm, đề cao công tác chăm sóc khách hàng trong và ngoài ngành, trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là thị trường có nhiều tiềm năng như Lào và Campuchia; Huy động mọi nguồn lực, cùng với tập thể NLĐ đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Công ty đã từng bước ứng dụng những sáng kiến, sáng chế mới vào công tác sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và sản phẩm dịch vụ. Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tiến vào thiết kế các sản phẩm mới, phục vụ công tác sơ chế mủ cao su ngày càng thân thiện với môi trường, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí cao su năm 2022, năm 2021 doanh thu SXKD công ty đã đạt trên 110 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng đạt trên 195 % kế hoạch. Công ty đảm bảo thu nhập bình quân cho hơn 100 lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức cho cổ đông 8% trên vốn điều lệ.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2021. Ông nhấn mạnh “Công ty Cơ khí Cao su là đơn vị chủ chốt của VRG về cơ khí chế tạo máy phục vụ sản xuất cao su, việc đầu tư, tạo cơ chế để công ty phát triển là việc cần thiết của VRG trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Tuy nhiên, công ty cần xây dựng lộ trình dài hạn, đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển chung của VRG trong giai đoạn hiện nay. Công ty cần đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa công tác sản xuất các loại máy cơ khí phục vụ cho công tác trồng, chăm sóc, chế biến cao su,  nhất là các loại máy chế biến mủ cao su thô đã và đang là thế mạnh mạnh của công ty. Tăng cường công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật vào chế tạo máy, làm sao nâng cao hơn nữa về chất lượng sản phẩm dịch vụ cả trong và ngoài ngành, thị trường trong nước và nước ngoài”.

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất Công ty Cp Cơ khí Cao su

Ông mong muốn HĐQT nhiệm kỳ mới cùng với Ban TGĐ phát huy hơn nữa công tác quản lý, điều hành để cùng với NLĐ vượt qua khó khăn, cùng phấn đấu vì mục tiêu đạt được doanh thu cao hơn, lợi nhuận lớn, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình và nghị quyết tại Đại hội

Trước tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm 2022, công ty đã đề ra những chỉ tiêu về doanh thu SXKD đạt trên 110 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt trên 4 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức đạt trên 8%/vốn điều lệ, và tiếp tục phấn đấu ổn định việc làm, thu nhập bình quân của NLĐ đạt cao hơn năm 2021.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, công ty sẽ tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, tìm kếm đơn hàng trong và ngoài ngành. Nâng cao hơn nữa chất lượng và sản phẩm dịch vụ, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào thiết kế các sản phẩm mới phục vụ công tác sơ chế mủ cao su. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, từng bước ổn định sản xuất, chăm lo tốt đời sống NLĐ… Góp phần xây dựng, nâng cao hơn nữa thương hiệu cơ khí cao su (RECO) uy tín, chất lượng phát triển bền vững trên thị trường.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó Ông Huỳnh Tấn Siêu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, các thành viên trong HĐQT bao gồm các ông: Diệp Xuân Trường, Trần Bá Tước, Trương Văn Hội, Nguyễn Văn Hào. Ban kiểm soát công ty gồm các ông: Nguyễn Hồng Minh, Đỗ Ngọc Minh, Nguyễn Văn Minh.

VŨ PHONG