Tuổi trẻ VRG: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vì sự phát triển ổn định và bền vững của tập đoàn

CSVN – Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho tuổi trẻ Tập đoàn phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, thể hiện ý chí, nguyện vọng, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định và bền vững, giữ vững là ngành nông nghiệp chủ lực của cả nước và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Khối DNTW.

ĐTN VRG đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 năm 2021

Phát huy thành quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, ĐTN VRG đưa ra khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2022 – 2027: “Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn”.

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể: 100% cán bộ, ĐVTN tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và được học tập quán triệt, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tổ chức ít nhất 20 chương trình về nguồn, tọa đàm, diễn đàn chuyên đề… về các lĩnh vực ĐVTN quan tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Tập đoàn.

ĐTN VRG nhận Cờ thi đua xuất của Đoàn Khối DNTW tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022, năm 2019

Hoàn thành ít nhất 400 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Có ít nhất 6 đề tài, sáng kiến. Hỗ trợ vật chất, tinh thần cho 2.500 ĐVTN công nhân; Giúp đỡ 350 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hiến được ít nhất 1.500 đơn vị máu. Có ít nhất 20 hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu. 100% UV BCH cơ sở Đoàn được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; trên 80% cơ sở Đoàn trực thuộc được xếp loại vững mạnh, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc của Đoàn Khối DN TW. Kết nạp ít nhất 300 đoàn viên mới. Giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có ít nhất 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Bên cạnh đó, BTV ĐTN VRG chủ động bám sát chủ trương của Đoàn Khối DNTW và theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở Đoàn trong việc triển khai các hoạt động, tích cực nắm bắt các thông tin và kịp thời chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị định kỳ gặp gỡ, đối thoại với ĐVTN, làm việc với tổ chức Đoàn; linh hoạt trong việc phối hợp hoạt động với Công đoàn, giữa các Tỉnh, Thành Đoàn và giữa các cơ sở Đoàn.

TUỆ LINH. Ảnh: ĐÀO PHONG