150 ý tưởng sáng tạo ở Nông trường Long Tân

CSVN – Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, Đoàn Thanh niên Nông trường Long Tân (Cao su Dầu Tiếng) đã phát động nhiều phong trào thi đua sáng tạo sôi nổi, gắn với lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của đơn vị.

Sản phẩm sáng tạo của Đoàn Thanh niên Nông trường Long Tân được ứng dụng trong công tác phòng chống dịch Covid – 19
Thi đua cải tiến các giải pháp, ý tưởng sáng tạo

Trong những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất trên vườn cây, tuổi trẻ Nông trường Long Tân luôn nhiệt huyết, ra sức học tập sáng tạo trong lao động, là lực lượng xung kích, đi đầu trong nhiều hoạt động góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao. Các chi đoàn trực thuộc đã chủ động triển khai thực hiện phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất và quản lý.

  Đoàn Thanh niên Nông trường Long Tân luôn chú trọng triển khai sâu rộng, vận động đoàn viên thanh niên và công nhân lao động thi đua sôi nổi trong cải tiến các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong lao động sản xuất. Tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” cập nhật ý tưởng sáng tạo vào “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam” với 150 ý tưởng sáng tạo, nhiều sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Sáng kiến “Thành lập nhóm cạo choàng là Đoàn viên thanh niên trong các tổ khai thác”;  Ứng dụng phần mềm Proshow trong báo cáo hội nghị”, “Cải tiến máy thổi lá cũ thành máy vệ sinh chén hứng mủ”…

Bên cạnh những sáng kiến, các mô hình, giải pháp trong lao động và sinh hoạt Đoàn cũng được các bạn đoàn viên phát triển mạnh mẽ, có thể kể đến như: Mô hình “Sinh hoạt không giấy tờ” bằng cách tạo mã QR; “Văn phòng xanh”; “Bữa ăn công nhân”; “Pha chế và trang bị nước rửa tay và bảng thông điệp 5K”…Từ kết quả của phong trào thi đua sáng tạo trẻ, đoàn viên thanh niên của nông trường luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra, trong đó đoàn viên công nhân đạt quy trình kỹ thuật A, B từ 98,08 % trở lên, tham gia hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ các cấp đạt nhiều giải cao, có 4 đoàn viên được UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi”.

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm

Chị Nguyễn Thị Bích Lệ – Bí thư Đoàn Thanh niên nông trường, cho biết: “Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên nông trường đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng sáng tạo trong thanh niên công nhân, tạo cho đoàn viên thanh niên ý thức say mê với công việc, chủ động và tự giác trong lao động, phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hội thi, cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời những tấm gương sáng tạo trong lao động, từ đó phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình, biến các hoạt động lao động sáng tạo cá nhân thành một phong trào lớn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia”.

Phong trào “sáng tạo trẻ” của tuổi trẻ Nông trường Long Tân đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động SXKD của đơn vị, qua đó đoàn kết tập hợp thanh niên và phát huy sức mạnh tổng hợp của thanh niên công nhân cao su trong các hoạt động sáng tạo, góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ nói chung và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ cao su nói riêng.

MAI CHI