Công đoàn Cụm miền Đông Nam bộ tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022

CSVNO – Công đoàn các đơn vị Cụm thi đua miền Đông Nai bộ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 vào ngày 30/3. Theo đó, năm 2022, CĐ các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Cụm thi đua miền Đông Nam bộ gồm có 12 công ty cao su trực thuộc VRG đứng chân tại khu vực Đông Nam bộ

Dự báo năm 2022 sẽ tiếp tục còn những khó khăn thách thức: tình hình thế giới, tình hình dịch bệnhCovid-19, tình hình thời tiết diễn biến khó lường…sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình SXKD của các công ty và thu nhập, đời sống của NLĐ. 

Do đó, 12 Công đoàn công ty Cụm thi đua miền Đông Nam bộ phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tiếp xúc đối thoại trực tiếp với công nhân tại tổ, đội, nhà máy sản xuất, đảm bảo dân chủ công khai và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của CNLĐ trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ; Chủ động tham gia cùng với chuyên môn trong công tác khen thưởng, các hình thức khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua trong năm 2022, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng cho người lao động.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn CSVN phát động. Tổ chức khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân và tập thể hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm nhằm động viên NLĐ góp phần hoàn thành sản lượng chung của các đơn vị đã đề ra. 

Tại Hội nghị, CĐ các đơn vị đã thảo luận và thống nhất về Quy chế hoạt động, Quy chế chấm điểm thi đua của Khối trong năm 2022. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cụm thi đua Miền Đông Nam bộ  gồm có 12 đơn vị thành viên đứng chân trên địa bàn các tỉnh khu vực Đông Nam bộ

1.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

2.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

3.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

4.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

5.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

6.       Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

7.       Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

8.       Công đoàn Công ty  TNHH MTV Cao su Bình Thuận

9.       Công đoàn Công ty  TNHH MTV Cao su Bình Long

10.   Công đoàn Công ty  TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

11.   Công đoàn Công ty  TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

12.   Công đoàn Công ty  TNHH MTV Cao su Phú Riềng

MINH NHIÊN, ẢNH: CTV