VRG có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2022

CSVNO – Ngày 30/3, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam chính thức công bố Top 10 công ty uy tín ngành bất động sản năm 2022. VRG có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín, bao gồm: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty CP KCN Tân Bình.

Top 10 Công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2022

Top 10 công ty uy tín ngành Bất động sản được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 2 và 3 năm 2022.

THIÊN HƯƠNG