Tháng Ba 28, 2022

Cây cao su ở Phú Nhuận – Sài Gòn

CSVN – Cây cao su di nhập vào Việt Nam được xác định vào năm 1897, đến nay tròn 125 năm. Cùng Cao su Việt Nam ôn lại những tư liệu lịch sử để khẳng