Thống nhất hướng tuyến công trình xây dựng đường từ đường ĐT741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng

CSVNO – Ngày 18/3, Lãnh đạo VRG đã có cuộc họp với UBND tỉnh Bình Phước nhằm thống nhất hướng tuyến công trình xây dựng đường từ đường ĐT741 vào Khu công nghiệp (KCN) Nam Đồng Phú mở rộng và diện tích thực hiện dự án trồng cây ăn trái và dược liệu ứng dụng công nghệ cao Suối Giai, huyện Đồng Phú.

Ông Phạm Phi Điểu – TGĐ Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú trình bày 2 phương án đề xuất

Qua quá trình khảo sát, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú đã đề xuất 2 phương án tuyến giải phóng mặt bằng. Phương án 1 đầu tuyến là lấy tim đường láng nhựa hiện hữu mở rộng 42m đều về 2 phía cuối tuyến kết nối với đường N2 theo quy hoạch KCN Nam Đồng Phú mở rộng. Ưu điểm của phương án này là hạn chế sự ảnh hưởng đến đất và tài sản trên đất (cụ thể là Nhà máy chế biến cao su Tân Lập) của Công ty CP Cao su Đồng Phú đang quản lý, sản xuất.

Phướng án 2 đầu tuyến là mép đường nhựa hiện hữu phía nam mở rộng 42m về phía bắc (hướng Đồng Phú), cuối tuyến nối thẳng tới tuyến đường N2 quy hoạch KCN Nam Đồng Phú mở rộng. Ưu điểm của phướng án này là chỉ ảnh hưởng đến 1 hộ dân tiếp giáp đường ĐT741, việc triển khai thực hiện dự án sẽ thuận lợi hơn, mỹ quan hơn, giao thông an toàn khi dự án hoàn thành.

Bản đồ quy hoạch KCN Nam Đồng Phú mở rộng và 2 phương án tuyến đường

Sau khi thảo luận, bàn bạc, cuộc họp đã thống nhất thực hiện hướng tuyến công trình xây dựng đường từ ĐT741 vào KCN Nam Đồng Phú mở rộng với phương án tốt nhất trên cơ sở phương án 2 với những điều chỉnh để hạn chế ảnh hưởng đến đất đai và tài sản trên đất của Cao su Đồng Phú  và thuận lợi cho sự phát triển giao thông, hạ tầng của tỉnh Bình Phước.

Với việc thực hiện dự án Nông nghiệp công nghệ cao, Cao su Đồng Phú đang phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành hữu quan đang rà soát diện tích đã trồng, cũng như diện tích quy hoạch thực hiện, xác định rõ diện tích cần chuyển đổi mục đích sử dụng để đảm bảo tối ưu nhất giá trị sử dụng đất.

Ông Hồ Cường – TGĐ Cao su Đồng Phú báo cáo tại cuộc họp

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG cho biết, VRG đang quản lý hơn 402.000 ha cao su. Theo dự kiến, VRG sẽ dành khoảng 100.000 ha để làm KCN, cụm công nghiệp, Nông nghiệp công nghệ cao. Bình Phước cũng là tỉnh mà VRG đang hướng đến. Những nơi có vị trí thuận lợi, có cùng quy hoạch với địa phương, VRG sẽ ủng hộ chuyển đổi để nâng cao khả năng sử dụng đất.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các sở ngành tiến hành khảo sát chi tiết, cụ thể từng khu vực phù hợp làm gì, trồng cây gì để tiến hành chuyển đổi cho phù hợp. Đặc biệt, với những dự án Khu công nghiệp hoặc Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, tỉnh sẽ ưu tiên để VRG và công ty thành viên làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu kết luận cuộc họp
ĐÀO PHONG