Cấp cơ sở Đoàn TN VRG tổ chức Đại hội trong quý I năm 2022

CSVN – Đoàn VRG quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn phù hợp trong tình hình mới, tập trung chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức Đại hội Đoàn hoàn thành trong quý I năm 2022.

BCH Đoàn TN Công ty CP MDF VRG Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trí Đức

Năm 2022 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM qua 91 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn TN VRG tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên lòng yêu ngành, yêu nghề, có lý tưởng sống cao đẹp, có hoài bão, ước mơ và khát vọng vươn lên; tích cực cổ vũ và tập hợp đông đảo thanh niên tham gia lao động, sản xuất, khơi dậy sức sáng tạo trong thanh niên.

Chủ động đề xuất đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động, nghiên cứu khoa học và sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút mọi đối tượng đoàn viên, thanh niên tham gia, hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực. Vận động thanh niên hăng hái tham gia bảo vệ môi trường, tăng cường tổ chức các hoạt động nêu gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh niên để tạo dựng lớp thanh niên tiên tiến, gương mẫu, thu hút đông đảo thanh niên khác noi theo.

Ngày 11/10/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chỉ thị số 03, về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đảng ủy VRG cũng ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 22/11/2021 về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đoàn TN VRG ban hành Kế hoạch số 103-KH/ĐTN ngày 29/11/2021 về tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với sự tin tưởng và niềm tin yêu sâu sắc của Đảng bộ Tập đoàn, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và cấp ủy các cấp cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, gương mẫu đi đầu của tuổi trẻ VRG trong các hoạt động, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào Đoàn VRG sẽ đi sâu vào các nội dung quan trọng như: “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Thanh niên sống đẹp”, “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ”, đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất; bảo vệ vườn cây trồng mới; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp, hiệu quả, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới, khó tại đơn vị. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần quảng bá hình ảnh “Thương hiệu Cao su Việt Nam” trong cộng đồng và tạo nên một thế hệ trẻ VRG vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

ANH ĐÀO