Anh Hồ Minh Hiếu tái đắc cử Bí thư Đoàn Cao su Việt Lào

CSVNO – Ngày 11/3, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Việt Lào lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027, anh Hồ Minh Hiếu tiếp tục được Đại hội bầu làm Bí thư với sự tín nhiệm cao.

Anh Hồ Minh Hiếu (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen của Đoàn Khối DNTW tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công ty CPCS Việt Lào đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh”, Đoàn Thanh niên công ty đã đặt ra 5 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 để phấn đấu thực hiện.

Cụ thể: 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và được học tập quán triệt, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Tổ chức ít nhất 10 chương trình hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… về các lĩnh vực đoàn viên thanh niên quan tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty; Hoàn thành 05 công trình cấp Khối và phần việc thanh niên các cấp; Giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cử đi học các lớp cảm tình Đảng và phấn đấu 50% số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; Hàng năm, cử các đồng chí ủy viên BCH, đoàn viên tiêu biểu tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức.

MẪN NHI