Chị Châu Thị Phượng Linh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Gỗ Thuận An

CSVNO – Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An lần thứ VIII được tổ chức vào ngày 11/2, chị Châu Thị Phượng Linh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên (ĐTN) công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm của ĐTN VRG.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Trong giai đoạn 2020 – 2021, ĐTN công ty đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, từng bước khơi dậy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên. Xác định công tác Đoàn phải gắn với công tác chuyên môn, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) công ty luôn phát huy vai trò xung kích trong lao động SXKD, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động tập thể của công ty với vai trò là lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực, hiệu quả, đặc biệt là trong các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, SXKD của công ty.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp và trao thẻ Đoàn cho 93 thanh niên ưu tú vào Đoàn và giới thiệu 35 ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Anh Trần Quốc Bình – Bí thư ĐTN VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, anh Trần Quốc Bình – Bí thư ĐTN VRG nghi nhận và đánh giá cao các hoạt động mang lại hiệu của của tổ chức ĐTN công ty, anh nhấn mạnh: “Tổ chức ĐTN công ty cần phát huy hơn nữa tính sáng tạo của tuổi trẻ qua các đề tài sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu trong sản xuất, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp. Bám sát các hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn công ty xây dựng các kế hoạch hành động đúng hướng. Xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hoạt động Đoàn, thông tin nhanh đến đoàn viên qua các trang mạng xã hội, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của Đoàn…”.

Trong nhiệm kỳ qua, ĐTN công ty có 1 đồng chí được Trung ương Đoàn khen thưởng Bí thư Chi đoàn giỏi, 7 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 15 đoàn viên được ĐTN VRG khen thưởng, 5 ĐVTN được công nhận là Thanh niên tiêu biểu ngành cao su, 5 ĐVTN tiên tiến làm theo lời Bác.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH ĐTN công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu đại biểu dự Đại hội ĐTN VRG. Theo đó có 9 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới, đồng chí Châu Thị Phượng Linh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư ĐTN công ty. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu 9 đồng chí, đại diện cho gần 300 đoàn viên đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

Quang cảnh đại hội

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An hiện có 9 chi đoàn trực thuộc, số lượng gần 300 đoàn viên (chiếm 39% tổng số lao động) với độ tuổi trung bình là 25.8 tuổi. Trong đó hơn 36 đoàn viên là người dân tộc thiểu số. Tổ chức Đoàn hiện có 8 đảng viên đang sinh hoạt, chiếm tỷ lệ 20% tổng số đảng viên công ty.

VŨ PHONG