Tháng Một 21, 2022

Bản lĩnh kiên cường và tinh thần thép

CSVN – Một năm đầy gian nan thử thách đã trôi qua. Đây là năm đầu tiên ngành cao su đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch cả về lượng và giá trị,

Đóng bè vượt sông vận chuyển mủ

CSVN – Đó là sáng kiến của vợ chồng công nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Cương và Phạm Thị Phương ở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Vào mùa mưa, nước sông dâng