Tháng Một 20, 2022

Cao su Dầu Tiếng sáng tạo vượt khó

CSVNO – Với nhiều chương trình chăm lo cho người lao động, năm 2021, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đảm bảo thu nhập ổn định hơn 5.000 lao động, bình quân