Cao su Lai Châu phấn đấu sản lượng đạt 7.000 tấn mủ

CSVNO – Chiều ngày 18/1, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022.

Lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân.

Dự Hội nghị có ông Hà Văn Khương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị VRG tại điểm cầu TP HCM. 

Điểm cầu của tỉnh có Đại tá Sùng A Súa – Phó Giám đốc Công an tỉnh và Hoàng Văn Chinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Lai Châu II, Dầu Tiếng-Lai Châu và 103 cán bộ, công nhân tiêu biểu…

Báo cáo tại Hội nghị do ông Lò Văn Thương – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2021, Công ty khai thác 5.453,57ha cao su, sản lượng đạt 6.012,194/6.000 tấn (quy khô) đạt 100,2% kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao. Sản lượng tiêu thụ 5.656,771 tấn; tổng doanh thu 209 tỷ 520 triệu đồng, lợi nhuận sau thế 16 tỷ 955 triệu đồng. Tổng lao động là 1.003 người, trong đó 98 lao động gián tiếp, 905 lao động trực tiếp; thu nhập bình quân 4,6 triệu đồng/người/tháng. 100% lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chi ốm đau, thai sản 64 trường hợp với tổng số 893 triệu đồng. Phối hợp với cơ quan chức năng chi trả trên 2,3 tiền đồng hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Năm 2021, Công ty ký kết được 8.445,53/8.696,3ha cao su, bàn giao 906 hợp đồng cho hộ dân góp đất tại huyện Phong Thổ. Đã hỗ trợ người dân lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 91 hộ, 189 thửa. Thực hiện chi trả cho người dân góp đất với tổng số tiền 9 tỷ 523 triệu đồng.

Năm 2022, Công ty mở mới khai thác 362,37ha, nâng diện tích khai thác 5.815,94ha; năng suất 1,2 tấn/ha, sản lượng 7.000 tấn; sản lượng thuê bên ngoài gia công 4.500 tấn, sản lượng tự chế biến 2.500 tấn; tiêu thụ 7.000 tấn. Tổng doanh thu 258 tỷ 780 triệu đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ 046 triệu đồng, nộp ngân sách 2 tỷ 117 triệu đồng. Phấn đấu thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. Tập trung hoàn thành 100% diện tích ký kết hợp đồng góp đất ăn chia sản phẩm với người dân…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung vào nội dung: Giải pháp nâng cao sản lượng vườn cây khai thác; kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng lao động, đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho công tác sản xuất năm 2021…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị VRG ghi nhận biểu dương, chúc mừng Công ty đạt được kết quả trong năm 2021. Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục rà soát đất đai không sử dụng được thì trả về tỉnh; hoàn thiện việc ký kết hợp đồng góp đất với người dân; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, tập đoàn trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đảm bảo sản xuất kinh doanh; rà soát sửa chữa các vị trí đường lô, liên lô cấp thiết phục vụ cho vườn cây khai thác…

Tại Hội nghị, đã bầu 5 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ tại đơn vị và bầu 3 thành viên vào Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng thời phát động thi đua năm 2022 và thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân; Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 109 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

PHƯƠNG LY