Cao su Lai Châu mừng công hoàn thành sản lượng 6.000 tấn mủ cao su

CSVNO – Ngày 31/12, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu tổ chức Lễ mừng công hoàn thành sản lượng 6.000 tấn mủ cao su năm 2021, trước 6 ngày và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Ông Lò Văn Thương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trao Giấy khen của Công đoàn Công ty cho 2 Nông trường đạt thành xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tại Lễ mừng công, ông Lò Văn Thương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn của thời tiết, dịch bệnh, mưa kéo dài đến tháng 10, mùa đông đến sớm, nhiệt độ xuống thấp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng của đơn vị. Lãnh đạo Công ty chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, phù hợp với phương châm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Đăng Trường – Kế toán trưởng và Lê Tiến Hợp – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trao Giấy khen cho 6 tổ sản xuất xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021.

Năm 2021, tổng số diện tích khai thác 5.453,57ha đến ngày 25/12/2021 khai thác đạt 6.002,7/6.000 tấn, đạt 100,045%. Doanh thu ước đạt 210 tỷ 229 triệu đồng/209 tỷ 520 triệu đồng, đạt100,33%; lợi nhuận trước thuế (ước tính) 7 tỷ 819/16 tỷ 955 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 1 tỷ 238,3 triệu đồng. Tổng số 1.004 lao động với mức lương bình quân 4 triệu 600 nghìn đồng/người/tháng.

Để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, Công ty đưa ra các giải pháp ngay từ đầu năm như: thu hút, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động; giải pháp kỹ thuậ; giải pháp quản lý; giải pháp về công tác quản trị tài chính, thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu, lợi nhuận; giải pháp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; giải pháp trong công tác thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của các Ban, ngành, các cấp ủy chính quyền địa phương tại địa bàn Công ty đứng chân…

Năm 2022, Công ty đưa vào khai thác mới 362,37ha nâng tổng số diện tích khai thác đạt 5.815,94ha; năng suất đạt 1,2 tấn/ha, sản lượng 7.000 tấn mủ cao su, chế biến mủ 7.000 tấn. Tổng doanh thu 258 tỷ 780 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 35 tỷ 046 triệu đồng, nộp ngân sách 2 tỷ 117 triệu đồng. Phấn đấu bình quân thu nhập người lao động đạt 4,7 triệu đồng/người/tháng…  

Nhân dịp này, VRG tặng Thư khen Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Lai Châu tặng Giấy khen cho 8 tập thể đạt thành xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021.

PHƯƠNG LY