Cao su Tân Biên khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng

CSVNO – Ngày 21/12, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã đến các Nông trường trực thuộc khen thưởng cho các tập thể tổ, đội sản xuất và các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 11/2021.

Lãnh đạo công ty, Công đoàn và Đoàn Thanh niên khen thưởng các tập thể Nông trường Suối Ngô vượt kế hoạch sản lượng

Trong đó, công ty đã khen thưởng cho 6 tập thể và 50 cá nhân vượt kế hoạch sản lượng với số tiền 51,4 triệu đồng.

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ công ty trao thưởng cho công nhân vượt kế hoạch sản lượng tại Nông trường Bổ Túc

Công đoàn Công ty khen thưởng cho 6 tập thể với tổng số tiền 10,6 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở Nông trường Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối ngô, Xí nghiệp Cơ khí chế biến và Khối Văn phòng Công ty cũng khen thưởng cho 106 cá nhân với tổng số tiền 31,8 triệu đồng.

Công đoàn Công ty trao thưởng tập thể đội 1 của Nông trưởng Tân Hiệp hoàn thành vượt kế hoạch tháng 11/2021

Đoàn Thanh niên Công ty khen thuởng cho 10 đoàn viên vượt kế hoạch sản lượng với tổng tiền 2 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng cho đoàn viên vượt sản lượng

Đây là hoạt động khen thưởng thường xuyên hàng tháng nằm trong kế hoạch liên tịch phát động thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021 của công ty.

PHẠM QUỐC BÌNH