Tháng Mười Hai 21, 2021

Chuyển hướng rừng gỗ lớn, lợi ích thấy rõ

CSVNO – Với mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ kỹ thuật trong trồng và chuyển hóa rừng gỗ