Nông trường Long Tân, Cao su Dầu Tiếng về trước kế hoạch 15 ngày

CSVNO – Sáng 17/12, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng cho tập thể Nông trường Cao su Long Tân, đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng đầu tiên của công ty.

Lãnh đạo công ty trao bằng khen và tiền thưởng 60 triệu đồng cho nông trường sớm hoàn thành kế hoạch

Năm 2021, nông trường được giao chỉ tiêu khai thác 3.400 tấn mủ. Đến ngày 16/12, nông trường đã thực hiện trên 3.407 tấn và hoàn thành kế hoạch năm trước 15 ngày. Dự kiến đến hết năm, nông trường sẽ thực hiện vượt kế hoạch khoảng 8%.

VIỆT QUANG