Tháng Mười Hai 18, 2021

Công nhân cao su là số một

Thấm thoát mà gần hết năm rồi Tư Mủ hả. Ừ còn tròn 1 tháng. Sản lượng ông thế nào, về đích chưa? Vừa về hôm qua, còn bồ thế nào? Tui chắc mai thì

Khắc phục khó khăn

Đường vào lô cũ quanh co, Mưa càng trơn trượt nỗi lo muôn người. Trước kia đường đẹp gấp mười, Đến nay xuống cấp mong người đầu tư. Xe lầy cày nát hỏng hư, Công

Công nhân cao su là số một

Thấm thoát mà gần hết năm rồi Tư Mủ hả. Ừ còn tròn 1 tháng. Sản lượng ông thế nào, về đích chưa? Vừa về

Khắc phục khó khăn

Đường vào lô cũ quanh co, Mưa càng trơn trượt nỗi lo muôn người. Trước kia đường đẹp gấp mười, Đến nay xuống cấp mong

Khắc phục khó khăn

Đường vào lô cũ quanh co, Mưa càng trơn trượt nỗi lo muôn người. Trước kia đường đẹp gấp mười,