VRG về trước kế hoạch sản lượng 16 ngày

CSVNO – Theo báo cáo của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 15/12, toàn VRG đã khai thác được 377.722,6 tấn mủ, đạt 100% kế hoạch sản lượng, về trước kế hoạch 16 ngày.

NLĐ VRG nỗ lực thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021

Năm 2021, VRG xây dựng kế hoạch sản lượng là 377.717 tấn mủ, trong đó tự khai thác là 374.293 tấn, nhượng quyền khai thác là 3.424 tấn. Tính đến ngày, VRG hoàn thành kế hoạch sản lượng thì các đơn vị trong nước đã khai thác được 241.024,7 tấn (đạt 100,3% kế hoạch). Các đơn vị nước ngoài đã khai thác được gần 136.698 tấn (đạt 99,5% kế hoạch).

NLĐ có đóng góp rất lớn vào việc chung tay cùng đơn vị, cùng VRG hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021

Năm 2021, các đơn vị thành viên tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức, sản xuất. Vậy nhưng, bằng sự quyết liệt tạo trong công tác điều hành, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện khai thác mủ và sự nỗ lực của tập thể NLĐ đã giúp cho VRG gặt hái được kết quả tốt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2021 mặc dù là một năm rất khó khăn nhưng là năm VRG hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm nhất trong vài năm trở lại đây. Dự kiến đến hết năm, VRG sẽ vượt 5,7% kế hoạch sản lượng. 

MINH NHIÊN, Ảnh: MẠNH PHÚC