Cao su Lộc Ninh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021

CSVNO – Ngày 11/12, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, chế biến năm 2021. Theo đó, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 09/12, về trước kế hoạch 22 ngày. Các chỉ tiêu khác trong năm được công ty thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch VRG giao.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN tặng hoa chúc mừng công ty tại Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021

Bên cạnh sản lượng khai thác về trước kế hoạch, các chỉ tiêu và nhiệm vụ khác được công ty thực hiện đạt, vượt so với kế hoạch được giao.

Công đoàn công ty nhận khen thưởng của Công đoàn CSVN

Cụ thể: Tái canh đạt 100% kế hoạch; Giá bán mủ cao su bình quân cả năm gần 41,5 triệu đồng/tấn, vượt 12% kế hoạch; Tổng doanh thu cả năm ước đạt gần 770 tỷ đồng, vượt trên 16%; Lợi nhuận sau thuế đạt trên 134% kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 104% kế hoạch. Thu nhập bình quân NLĐ tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo công ty trao thưởng cho tập thể Xí nghiệp Chế biến Cơ khí Lộc Hiệp

Đây là những thành tích rất đáng ghi nhận của tập thể NLĐ công ty đã nỗ lực gắng bó, vượt qua khó khăn thách thức của đại dịch Covid -1 9, hoàn thành “Mục tiêu kép” vừa sản xuất, vừa chống dịch.

Năm 2021, VRG đã giao cho công ty khai thác 11.700 tấn, chế biến 14.700, trong đó thu mua 3.000 tấn. Đến ngày 9/12, Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Lộc Hiệp cũng đã chế biến được 15.213 tấn, đạt 103,5% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 31/12, Xí nghiệp sẽ chế biến được 15.670 tấn, vượt 7% kế hoạch. Trong đó, cơ cấu chủng loại chế biến mủ ly tâm đạt trên 42%, sản lượng chế biến mủ ly tâm cao nhất từ trước đến nay.

THU HÀ – THÙY TRANG – NGỌC SƯƠNG