Cao su Chư Păh phấn đấu khai thác vượt 7% kế hoạch sản lượng

CSVNO – Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tính đến hết ngày 6/12, công ty đã khai thác được 7.499 khi đạt 7.507/7.498 tấn mủ VRG giao, về đích sớm 25 ngày.

Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện tốt để công ty hoàn thành sản lượng sớm 25 ngày

Năm 2021, công ty bước vào vụ khai thác mới với diện tích ít hơn năm trước 138 ha và sản lượng giao cũng ít hơn 201 tấn. Tuy nhiên, nhờ điều kiện thuận lợi của thời tiết, công tác khai thác mủ gặp nhiều thuận lợi hơn khi đến hết ngày 6/12 công ty đã hoàn thành kế hoạch giao, về đích sớm 25 ngày. Dự kiến đến 31/12, toàn công ty sẽ khai thác được 8.025 tấn, đạt 107% kế hoạch.

Khen thưởng thường xuyên tạo động lực để NLĐ hăng say lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thành tích về đích sớm của công ty

Tính đến thời điểm công ty báo cáo VRG hoàn thành sản lượng giao, công ty có 3 nông trường đã hoàn thành kế hoạch, bao gồm Nông trường Hòa Phú và Ia Nhin đều hoàn thành trước thời gian 34 ngày, Nông trường Hà Tây hoàn thành sớm 25 ngày. Bên cạnh đó, toàn công ty còn có hàng chục tổ sản xuất hoàn thành sản lượng sớm.

VĂN VĨNH