Nông trường Bình Ba (Công ty Cao su Bà Rịa) về đích trước 39 ngày

CSVNO – Vừa qua, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã có quyết định khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân thuộc Nông trường Cao su Bình Ba vì đã có thành tích xuất sắc về trước kế hoạch 39 ngày.

Công nhân Nông trường Bình Ba giao nhận mủ tại vườn cây

Nông trường hiện đang quản lý 2.026 ha, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh 1.135 ha. Nông trường có 3 đội khai thác mủ với tổng số lao động là 146 người. Năm 2021, đơn vị được công ty giao kế hoạch khai thác 1.698 tấn mủ, tính đến ngày 22/11, nông trường đã khai thác được trên 1.701 tấn, vượt hơn 5,3 tấn, đạt 100,32%, về trước kế hoạch 39 ngày.

Ước thực kế hoạch sản lượng đến hết năm, nông trường sẽ khai thác được trên 2. 090 tấn mủ, đạt 123,25% kế hoạch, vượt trên 394 tấn. Năng suất vườn cây bình quân đạt trên 2 tấn/ha, năng suất lao động đạt trên 14 tấn/người/năm.

Với những thành tích đạt được trong năm 2021, công ty đã quyết định khen thưởng tập thể nông trường số tiền 30 triệu đồng. Các tổ, đội trực thuộc được công ty thưởng từ 4 đến 8 triệu đồng/tập thể tùy theo sản lượng và số ngày về trước kế hoạch. Tổng mức thưởng cho nông trường là 58 triệu đồng.

VŨ PHONG