2 tổ khai thác của Cao su Lai Châu được Công đoàn ngành khen thưởng

CSVNO – Ngày 2/12, Công đoàn Công ty CPCS Lai Châu đã tổ chức trao quà cho 2 tổ khai thác mủ cao su thuộc Nông trường Phong Thổ và Lùng Thàng.

Cán bộ Công đoàn Công ty CPCS Lai Châu I trao quà cho Tổ 5, Nông trường Phong Thổ.

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”; Thi đua “Nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng 4 tháng cuối năm 2021”, Công đoàn công ty đã phát động phong trào đến NLĐ trong toàn đơn vị nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2021).

Qua đợt phát động, Tổ 5 (Nông trường Phong Thổ) và Tổ 2 (Nông trường cao su Lùng Thàng) đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, góp phần giúp công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021. 

Công đoàn công ty đã trao 10 triệu đồng từ nguồn quỹ khen thưởng của Công đoàn Cao su Việt Nam cho 2 tổ đạt thành tích cao trong công tác khai thác mủ cao su nhằm động viên, khích lệ NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

PHƯƠNG LY