Sáp nhập khối thi đua miền Đông Nam bộ

CSVNO – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021, nhưng với sự đoàn kết, thi đua quyết tâm vượt khó, các công ty miền Đông Nam bộ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Ngày 30/11, 2 Khối thi đua miền Đông Nam bộ (MĐNB) 1 và MĐNB 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng năm 2022. Sau đó, 2 khối đã tổ chức sáp nhập thành Khối thi đua MĐNB. Tập đoàn cũng chuyển 2 công ty cao su Hòa Bình và Bình Thuận (thuộc Khối thi đua Duyên hải miền Trung) sáp nhập vào Khối thi đua MĐNB. 12 công ty đã đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2022. Cao su Dầu Tiếng làm khối trưởng và Phú Riềng làm khối phó.

Khối thi đua MĐNB 1 gồm có 5 công ty cao su: Phước Hòa, Phú Riềng, Đồng Phú, Tây Ninh, Tân Biên. Dự kiến năm 2021, sản lượng khai thác toàn khối đạt 57.977 tấn (vượt 11,06% kế hoạch); Thu mua 29.635 tấn (vượt 23,5% kế hoạch); Chế biến 88.688 tấn (vượt 15,7% kế hoạch); tiêu thụ 100.687 tấn (vượt gần 8%). Tổng doanh thu hơn 5.193 tỷ đồng (vượt 4,6%). Lợi nhuận trước thuế hơn 1.287 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch). Nộp ngân sách gần 546 tỷ đồng (vượt 32,8%). Thu nhập bình quân 10 tháng đạt trên 7,6 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với tổng số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

Khối thi đua MĐNB 2 gồm 5 công ty cao su: Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Bình Long, Bà Rịa. Tính đến ngày 31/10, sản lượng khai thác toàn khối đạt 68.370 tấn (đạt 76% kế hoạch). Doanh thu gần 4.429 tỷ đồng (đạt 68% kế hoạch). Lợi nhuận 898,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách 588 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch). Thu nhập bình quân trên 8,3 triệu đồng/người/tháng. Các đơn đã không ngừng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện được 205 sáng kiến áp dụng đạt kết quả tốt ở cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, 2 khối đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2021 và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng các cấp cho các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Thi đua VRG, cho biết: “Các công ty MĐNB đã thực hiện tốt phong trào thi đua khen thưởng trong năm 2021. Để giúp các đơn vị làm tốt hơn công tác thi đua khen thưởng, ngày 17/12, Ban Tuyên giáo – Thi đua VRG sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho các đơn vị trong khối. Các đơn vị sẽ được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp triển khai các quy chế hoạt động của Ủy ban, cách thức viết báo cáo thành tích theo quy định và Ban Tuyên giáo Thi đua VRG hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến đúng chuẩn”.

TRẦN HUỲNH