Khối thi đua Gia Lai – Kon Tum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

CSVNO – Nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của các đơn vị thành viên, sáng 29/11 tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Khối thi đua Gia Lai – Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ Cao su Chư Păh (khối trưởng) phát biểu khai mạc Hội nghị

Khối thi đua Gia Lai – Kon Tum gồm 7 đơn vị thành viên do Cao su Chư Păh làm khối trưởng, Cao su Mang Yang làm khối phó, các thành viên còn lại gồm Cao su Kon Tum, Chư Mom Ray, Chư Prông, Chư Sê và Cao su Sa Thầy.

Ông Đặng Ưng – Phó TGĐ Cao su Sa Thầy góp ý xây dựng quy chế thi đua khen thưởng của khối trong thời gian tới

Năm qua, tuy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, song bằng sự nỗ lực, cố gắng các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khi hầu hết các đơn vì đều về đích sớm, tiêu biểu có Cao su Mang Yang và Chư Prông đã về đích sớm 38 ngày, các đơn vị còn lại sẽ lần lượt hoàn thành sản lượng sớm trước từ 10 đến 25 ngày.

Ông Ngô Văn Mân – Phó TGĐ Cao su Kon Tum tham gia thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các tiêu chí thi đua trong tình hình mới, nhất là vấn đề phòng chống dịch Covid -19, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Theo đó, hầu hết các đại biểu đều đề nghị bổ sung vào điều lệ và thang bảng điểm việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19, vấn đề tiêm vaccine, việc giữ vững và bảo vệ vùng xanh, vấn đề xác định mức lương bình quân vùng… để làm căn cứ bình xét, đưa vấn đề tham gia công tác an ninh quốc phòng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể vào việc chấm điểm thi đua chung cho khối.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về thi đua của các đơn vị thành viên

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đề xuất tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ cho Cao su Chư Prông, cờ của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho Cao su Chư Păh và Cao su Sa Thầy, cờ của VRG cho Cao su Mang Yang, Chư Sê và Kon Tum, bằng khen của VRG cho Cao su Chư Mom Ray. Năm 2022, Khối Tây Nguyên (Gia Lai – Kon Tum) và Khối thi đua các đơn vị tại Đăk Lắk – Đăk Nông – Lâm Đồng sẽ sáp nhập thành một, VRG chỉ định khối trưởng là Cao su Mang Yang và khối phó là Cao su Krông Buk.

VĂN VĨNH