Doanh thu, lợi nhuận khối khu công nghiệp vượt kế hoạch

CSVNO – Năm 2021, mặc dù bị nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khối khu công nghiệp đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua khen thưởng được triển khai đúng với quy chế hoạt động của khối đề ra.

Khối KCN quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2022

Ngày 25/11, Khối thi đua Khu Công nghiệp (KCN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. 

Năm 2021, các chỉ tiêu ước thực hiện SXKD của khối vượt kế hoạch (KH) Tập đoàn giao, cụ thể: doanh thu toàn khối là 5.802 tỷ đồng (vượt 24,5% KH); lợi nhuận sau thuế 1.212 tỷ đồng (vượt 30,1% KH); tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ gần 70% (vượt trên 18% KH); tiền lương bình quân trên 12,2 triệu đồng/người/tháng (vượt 13,1% KH).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu KCN Tân Bình

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – TGĐ Công ty CP KCN Tân Bình, Khối trưởng Khối KCN, cho biết: “Các đơn vị đã có những phong trào thi đua cụ thể như thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, áp dụng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh vào việc làm thực tiễn; tích cực hưởng ứng ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Do năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên khối không tổ chức hội thao như hàng năm”.

Khối KCN ký kết giao ước thi đua năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận định: “Công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của khối đã được thực hiện hiệu quả, các phong trào thi đua được triển khai đúng với nội dung kế hoạch của các đơn vị và quy chế hoạt động của khối đề ra. Trong thời gian tới, các đơn vị nên quan tâm hơn nữa phong trào thi đua khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng người lao động trực tiếp”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong khối. KCN Tân Bình và Sài Gòn VRG được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; KCN Cao su Bình Long và Dầu Giây nhận Cờ thi đua của VRG; KCN Nam Tân Uyên, An Điền, Long Khánh và Bắc Đồng Phú nhận bằng khen của VRG.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2022. KCN Cao su Bình Long làm khối trưởng và KCN An Điền làm khối phó.

Khối thi đua KCN gồm 8 đơn vị thành viên đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN thuộc VRG: Bắc Đồng Phú, Dầu Giây, Nam Tân Uyên, An Điền, Tân Bình, Long Khánh, Đầu tư Sài Gòn VRG và KCN Cao su Bình Long. Địa bàn hoạt động của khối thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, gồm các tỉnh/thành: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

TRẦN HUỲNH