Cao su Ea H’leo hoàn thành sản lượng trước 56 ngày

CSVN – Tính đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo có 4 nông trường, đội sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2021, về trước thời gian từ 56 đến 62 ngày. Trong đó, NT Ea Ral về đích trước 62 ngày; Đội sản xuất cao su Ea Wy về đích trước 61 ngày; Đội sản xuất cao su Đliê Yang về đích trước 59 ngày… Dự kiến đến ngày 15/11, các đơn vị còn lại sẽ về đích kế hoạch sản lượng.