Cao su Ea H’leo về đích sớm gần 2 tháng

CSVNO – Theo thông tin từ Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 5/11, Cao su Ea H’leo đã hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao, khai thác được 5.511 tấn, đạt 100,2% kế hoạch.

Tính đến thời điểm hiện nay, Cao su EaH’leo là đơn vị đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021

Với diện tích khai thác 3.702 ha, năm 2021 công ty được VRG giao khai thác 5.500 tấn. Nhờ sự thuận lợi của thời tiết, nhất là nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid -19 và sự quyết tâm của tập thể NLĐ, đến ngày 5/11 công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao giao, về đích sớm 56 ngày. Đây là đơn vị thứ 2 của VRG và là đơn vị đầu tiên của khu vực Tây Nguyên cán đích sản lượng năm 2021.

Tính đến ngày 5/11, Tây Nguyên đang là khu vực dẫn đầu về tỷ lệ khai thác khi đạt mức bình quân 86,3% kế hoạch. Trong đó, top 3 đơn vị dẫn đầu là Cao su Ea H’leo (đã hoàn thành), Cao su Krông Buk đạt 92,9% kế hoạch và Cao su Mang Yang đạt 91,4% kế hoạch.

Tuy đã hoàn thành sản lượng giao sớm, nhưng NLĐ ở Cao su Ea H’leo vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình trong công tác khai thác mủ

Hiện nay, những đơn vị còn lại trong khu vực đang nỗ lực thi đua để có thể hoàn thành sản lượng trong thời gian sớm nhất. Theo dự tính, trong tháng 11/2021, khu vực Tây Nguyên sẽ có các đơn vị tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm là Cao su Krông Buk, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông và Chư Mom Ray…

VĂN VĨNH