Cao su Mang Yang trao thưởng cho 11 tập thể về trước kế hoạch sản lượng

CSVNO – Trong hai ngày 2 – 3/11, Lãnh đạo Cao su Mang Yang đã đến các nông trường, tổ, đội sản xuất của công ty tặng giấy khen của TGĐ công ty và trao thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút. Tổng số tiền khen thưởng trong đợt này hơn 95 triệu đồng.

Các tập thể, cá nhận nhận giấy khen của TGĐ công ty

11 tập thể được khen thưởng gồm Nông trường Đoàn Kết và 10 tổ, đội sản xuất đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021. Ngoài Tổ 1, 2, 4, 5, 6 của Nông trường Đoàn Kết hoàn thành kế hoạch trước 65 ngày thì Tổ 4  – Nông trường K’Dang, Tổ 1, 4 – Nông trường Hòa Bình, Đội sản xuất Tân Lập và Tổ 2 của đội đã về đích trước 60 ngày. 

Nhiều tổ, đội sản xuất đã về trước kế hoạch hơn 2 tháng

Bên cạnh trao thưởng cho các tập thể về đích sớm, công ty còn trao thưởng cho 12 tập thể và 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng 10/2021. Trong dịp này, Đoàn thanh niên công ty cũng đã khen thưởng cho 8 đoàn viên hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Tổng số tiền khen thưởng trong đợt này hơn 95 triệu đồng.

Đoàn thanh niên trao thưởng cho đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút
HÀ ĐỨC THÀNH