Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh về trước kế hoạch sản lượng năm 2021

CSVNO – Theo báo cáo của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 30/10, Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên trong toàn VRG về trước kế hoạch sản lượng năm 2021 với tỷ lệ khai thác đạt 103%. 

Thời điểm này, các đơn vị đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021. Ảnh: Võ Văn Bông

Năm 2021, VRG giao kế hoạch sản lượng cho công ty là 900 tấn mủ cao su tự khai thác. Với những nỗ lực vượt bậc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công ty là đơn vị đầu tiên của khu vực Duyên hải miền Trung, cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn VRG về trước kế hoạch sản lượng.

Tính đến thời điểm ngày 30/10, toàn VRG khai thác đạt 78,4%. Trong đó khu vực Tây Nguyên đang dẫn đầu với tỷ lệ thực hiện đạt 83,4%. Cao su EaH’Leo là đơn vị đã đạt được 96,3%, dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 11, công ty là đơn vị đầu tiên của khu vực Tây Nguyên “cán đích”, về trước kế hoạch gần 2 tháng. 

Xếp thứ hai sau khu vực Tây Nguyên là các đơn vị khu vực tại Vương quốc Campuchia với tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng đạt hơn 79%, trong đó Cao su Tân Biên – Kampong Thom được dự báo là đơn vị về trước kế hoạch đầu tiên tại khu vực này với số liệu báo cáo đến thời điểm này đã đạt 93% kế hoạch năm.

Hiện nay, các đơn vị trong toàn VRG đang ra sức thi đua nước rút, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng VRG năm 2021.

MINH NHIÊN