Khối thi đua nông nghiệp Gia Lai ủng hộ 20 triệu đồng phòng chống dịch

CSVNO – Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid – 19, sáng 28/10 tại trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đại diện Khối thi đua sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã trao 20 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch của địa phương.

Đại diện Công ty Cà phê Ia Sao 2 và ông Lê Huy Phu (thứ 2 từ phải sang) – Phó TGĐ Cao su Mang Yang trao số tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Gia Lai

Khối thi đua nông nghiệp của tỉnh Gia Lai bao gồm 12 đơn vị, bao gồm: Công ty cà phê Ia Sao 2 làm khối trưởng, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang làm khối phó, các thành viên là Cao su Chư Prông; Cao su Chư Păh; Cao su Chư Sê, 6 công ty cà phê trực thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam và một công ty chè trực thuộc tỉnh.

Khối thi đua sản xuất nông nghiệp tỉnh đã được đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Gia Lai thông tin về tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên và người dân trên địa bàn, vì vậy việc hỗ trợ kinh phí của Khối thi đua sản xuất nông nghiệp của tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Gia Lai là một hoạt động rất ý nghĩa, kịp thời, thể hiện vai trò cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị trong Khối nhằm chung tay cùng địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 có hiệu quả.

PHẠM MẾN