Tháng Mười 28, 2021

Hào hùng truyền thống ngành Cao su Việt Nam

CSVNO – Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28/10/1929, tại Làng 3 của đồn điền Cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử của ngành CSVN. Từ chiếc nôi “Phú Riềng Đỏ” đã ươm

Thế hệ trẻ phát huy truyền thống

CSVN – Tự hào 92 năm truyền thống vẻ vang của ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2021), thế hệ trẻ hôm nay ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc bảo tồn truyền