Cao su Tây Ninh khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch năm

CSVNO – Sáng ngày 15/10, lãnh đạo Công ty, Công đoàn Cao su Tây Ninh đã đến khen thưởng các cá nhân xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021 của Nông trường Cầu Khởi.

Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành kế hoạch tại NT Cầu Khởi

Theo đó, Có 5 cá nhân hoàn thành sớm nhất là: Nguyễn Văn Hân, tổ 4 khu vực 1, đến ngày 11/9 thực hiện được 12.931/12.800kg kế hoạch (KH); Nguyễn Thị Kim Hoa, tổ 3 khu vực 1, đến ngày 30/9 thực hiện được 11.017/11.000 kg KH; Võ Văn Điền, tổ 2 khu vực 3, đến ngày 30/9 thực hiện được 9.719/9.540 kg KH; Nguyễn Thị Kim Tuyền, tổ 3 khu vực 3, đến ngày 30/9 thực hiện được 10.364/9.840 kg KH; Phạm Tấn Đạt, tổ 3 khu vực 1, đến ngày 4/10 thực hiện được 9.454/9.400kg KH.

Ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Tây Ninh trao thưởng cho các cá nhân sớm hoàn thành kế hoạch

5 cá nhân còn lại đều xuất sắc hoàn thành kế hoạch năm từ ngày 8/10 đến ngày 12/10. Tổng số tiền khen thưởng của công ty, công đoàn và nông trường cho 10 cá nhân là 18 triệu đồng.

Nông trường khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc

Được biết, trong 2 ngày 14 – 15/10, NT Gò Dầu cũng có 8 cá nhân xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.

THẾ TRUNG