Nới điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

CSVNO – Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP đã bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng khi cho doanh nghiệp vay trả lương; bổ sung rõ hơn các trường hợp thuộc diện nhận hỗ trợ của gói 26.000 tỉ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Cân Nhơn Hòa (TP Thủ Đức, TP HCM) bị tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ Ảnh: HỒNG ĐÀO

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8-10-2021. Những điều chỉnh mới tại Nghị quyết 126 sẽ giúp doanh nghiệp (DN), người dân, NLĐ tiếp cận dễ hơn gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68.

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ

Đối với chính sách hỗ trợ dành cho NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương, Nghị quyết 126 đã bổ sung rõ hơn trong các trường hợp thuộc diện hỗ trợ.

Cụ thể, tại khoản 4 mục II sửa đổi, bổ sung như sau: NLĐ làm việc theo HĐLĐ, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12 thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19; do NSDLĐ tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19 được hỗ trợ một lần như sau: từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,855 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng/người. Đối với NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Tương tự các điều kiện nêu trên, NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Nghị quyết 126 đã bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc. Tại điểm a khoản 11 mục II sửa đổi, bổ sung như sau: NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Tại điểm b khoản 11 mục II sửa đổi, bổ sung như sau: NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19; có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 và NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022 được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ đang làm việc theo HĐLĐ và đang tham gia BHXH bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Xác định rõ đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN

BHXH Việt Nam vừa có thông tin về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp: NLĐ tham gia BHTN trên cơ sở HĐLĐ/hợp đồng làm việc đã giao kết với NSDLĐ và tại thời điểm ngày 30-9, NLĐ chưa chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các đối tượng này bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản… trong thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-9-2021 cũng như trước ngày 1-1-2020. Cùng đó, BHXH các địa phương cần phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các bộ, ngành để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định. Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, BHXH các tỉnh, thành cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Theo BHXH Việt Nam, những ngày qua, toàn ngành đã và đang huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để bảo đảm tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN đến với NLĐ một cách nhanh nhất. Tính đến sáng 14-10, toàn ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN cho 310.946 NLĐ đang tham gia BHTN và 87.618 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỉ đồng. BHXH Việt Nam cho biết dự kiến có gần 13 triệu NLĐ và 386.000 DN được thụ hưởng từ chính sách này. Tổng số tiền hỗ trợ lên tới 38.000 tỉ đồng, trong đó trên 30.000 tỉ đồng chi hỗ trợ cho NLĐ từ nguồn kết dư của Quỹ BHTN và trên 8.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ 1% còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN. 

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Tại khoản 2, mục II sửa đổi, bổ sung như sau: NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

theo nld.vn