Tháng Mười 11, 2021

Nan giải tìm lao động thu hoạch cà phê

CSVNO – Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê. Do dịch bệnh Covid-19, lao động phục vụ thu hoạch cà phê đang là vấn đề khó khăn lớn.

Đa dạng các mô hình xen canh hiệu quả

CSVN – Chủ trương xen canh trong vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (KTCB) đã được các đơn vị triển khai từ nhiều năm trước đây và đem lại hiệu quả tích cực.