Tháng Mười 8, 2021

Vợ già chồng trẻ cũng là lẽ thường

Anh Đức Trung thân mến! Vợ chồng tôi đều làm việc tại một công ty trong ngành cao su, nghỉ hưu được 2 năm nay. Kinh tế gia đình ổn định cộng với lương hưu