VRG kiến nghị được phân bổ vaccine phòng Covid – 19

CSVN – Trong kiến nghị gửi đến Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về tác động của dịch Covid – 19 đến SXKD, VRG kiến nghị xem xét cho các bệnh viện, trung tâm y tế của Tập đoàn là cơ sở được phân bổ và tiêm vaccine nhằm tạo điều kiện hỗ trợ chung cho công tác tiêm vaccine cộng đồng, vừa là cơ sở để Tập đoàn chủ động hơn cho công tác tiêm phủ vaccine cho NLĐ trong ngành; góp phần chăm lo cho NLĐ của Tập đoàn và hỗ trợ cho các địa phương lúc dịch bệnh.

VRG đã có nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

VRG cũng đề nghị Bộ Y tế, các cơ quan thẩm quyền, chính quyền – cơ quan y tế địa phương xem xét giải quyết nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho NLĐ và gia thuộc của Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo chỉ tiêu phân bổ vaccine về địa phương.

Về các giải pháp cần tập trung thực hiện trong các tháng cuối năm trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 và đảm bảo SXKD, VRG tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của Ban Chỉ đạo Covid-19, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ An toàn Covid-19 từ cấp Tập đoàn đến đơn vị thành viên vào thực tiễn phòng chống dịch, duy trì hoạt động SXKD trong điều kiện dịch bệnh.

Động viên kịp thời NLĐ để hoàn thành kế hoạch được giao; tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác kỹ thuật nông nghiệp từ vườn cây (khai thác, kiến thiết cơ bản, tái canh) đến quản lý chuyên ngành (giống, phân bón, bảo vệ thực vật…) nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu và đảm bảo tiền lương cho công nhân, cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường. Thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các công ty chế biến gỗ tìm kiếm bổ sung nguồn cung nguyên liệu, thực hiện tốt đơn hàng đã nhận và chuẩn bị cho đơn hàng năm 2022; các khu công nghiệp tiếp tục tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn để hoàn thành thủ tục các dự án đã có chủ trương đầu tư.

Hình thành Quỹ phòng, chống Covid-19 của Tập đoàn để hỗ trợ kịp thời các đơn vị, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh trong hệ thống Tập đoàn. Tiếp tục quán triệt, tăng cường giải pháp ngăn ngừa, phòng dịch hiệu quả hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới đó là “5K+Vaccine”; đồng thời khi có ca nhiễm trong hệ thống các đơn vị thuộc Tập đoàn thì xây dựng phương án và tổ chức bóc tách nhanh các trường hợp F0 liên quan ra khỏi cộng đồng, để tổ chức truy vết, cách ly và điều trị sớm.

VRG tiếp tục tăng cường nguồn lực về tài chính cho yêu cầu y tế của ngành cao su; thiết lập cơ sở giường bệnh đủ điều kiện để điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các khu vực có công ty cao su đứng chân; quan tâm hơn đến công tác tuyển dụng bác sỹ, y sỹ ngành y tế cộng đồng để bổ sung cho hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế ngành.

Nâng cấp trang thiết bị, phương tiện y tế cho hệ thống bệnh viện ngành cao su để kịp thời điều trị, cấp cứu cho NLĐ và gia thuộc ngành cao su. Tiếp tục làm việc với bộ ngành hữu quan, chính quyền địa phương các cấp để tiếp cận nguồn vaccine phòng Covid-19 để tổ chức tiêm cho NLĐ.

Q.A