Tháng Mười 6, 2021

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai trên vườn cây miệng cạo cao đã hạn chế tối

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai