Cao su Tân Biên khen thưởng công nhân về trước kế hoạch sản lượng hơn 4 tháng

CSVNO – Ngày 1/10, Ban Tổng giám đốc và Thường trực Công đoàn Cao su Tân Biên đã đến Đội 3, Nông trường Cao su Suối Ngô để trao tiền thưởng và giấy khen của Tổng giám đốc và Công đoàn công ty cho công nhân Lê Thị Nguyệt vì đã xuất sắc về trước kế hoạch sản lượng năm 2021 hơn 4 tháng.

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ công ty trao thưởng cho chị Lê Thị Nguyệt

Năm 2021, chị Nguyệt được giao sản lượng 10,175 tấn. Đến ngày 26/8, chị đã thực hiện được 10,237 tấn, đạt 100,6% kế hoạch và về trước kế hoạch 4 tháng 4 ngày. Đây là công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su sớm nhất toàn công ty.

Chị Nguyệt nhận được 2,5 triệu đồng tiền khen thưởng của Ban lãnh đạo công ty và Công đoàn
PHẠM QUỐC BÌNH