Cao su Dầu Tiếng khai khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

CSVNO – Chiều ngày 20/9, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Dầu Tiếng khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2021 theo hình thức học trực tuyến.

Lễ khai giảng khóa học

Tham gia khóa học có 163 Đảng viên mới kết nạp gồm 114 Đảng viên là cán bộ công chức hiện đang công tác tại các phòng ban huyện Dầu Tiếng và 49 Đảng viên công ty và các đơn vị trực thuộc Cao su Dầu Tiếng.

Khóa học được phối hợp tổ chức tại 11 điểm cầu các Nông trường và các Công ty cổ phần trực thuộc. Trong thời gian 5 ngày từ 20/9 đến 24/9, các học viên sẽ được học tập và quán triệt các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo – Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam…

Khóa học trực tuyến tại 11 điểm cầu các Nông trường và các công ty cổ phần trực thuộc công ty

Kết thúc khóa học, các Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá cả quá trình học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị theo qui định.

VIỆT QUANG