Chi bộ Ban Tuyên giáo Thi đua VRG linh hoạt, sáng tạo trong sinh hoạt Chi bộ

CSVN – Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua vẫn đảm bảo nội dung sinh hoạt thường kỳ trong năm.

Một buổi họp online của Ban Tuyên giáo Thi đua VRG

Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, duy trì nghiêm việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ bằng nhiều hình thức.

Đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt của chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Khẳng định vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bám sát các quy định về sinh hoạt chi bộ

Chi bộ Tuyên giáo Thi đua Tập đoàn với chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo Tập đoàn về công tác tuyên giáo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền – văn thể và công tác của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Hiện nay, Chi bộ có 9 đảng viên (gồm 1 Bí thư Chi bộ và 8 đảng viên).

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM, Chi bộ Tuyên giáo Thi đua vẫn đảm bảo nội dung sinh hoạt thường kỳ trong năm. Với sự linh hoạt, Chi bộ đã đổi mới phương thức, tổ chức sinh hoạt thường kỳ bằng nhiều hình thức để truyền tải hết nội dung thông tin cần thiết đến toàn thể đảng viên, cũng như kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên trong Chi bộ.

Nghị quyết được triển khai thực hiện trên cơ sở kết quả biểu quyết của đảng viên dự sinh hoạt. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: Làm thế nào để 100 % cán bộ, đảng viên của Chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng… Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Linh hoạt các hình thức sinh hoạt chi bộ

Chi bộ Tuyên giáo Thi đua đã chủ động, linh hoạt định kỳ tổ chức sinh hoạt online để thống nhất các nội dung và triển khai đến toàn thể đảng viên bằng văn bản scan, tin nhắn trên Zalo hoặc nhắn tin, điện thoại… Nhờ vậy, Chi bộ luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian phòng chống dịch như hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Thắng – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Chi bộ Tuyên giáo Thi đua, cho biết: “Chi bộ đã thành lập nhóm Zalo và thông qua đó họp bàn, trao đổi, tổng hợp ý kiến của các đồng chí đảng viên. Sau khi thống nhất, Chi bộ cũng đã có văn bản giấy triển khai nội dung nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, sao chép và được gửi trên Zalo. Các đồng chí đảng viên đều đồng tình hưởng ứng với hình thức này. Đây cũng là hình thức sinh hoạt online được nhiều Chi bộ khác áp dụng trong thời điểm chống dịch…”

Nhờ vậy, dù thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chi ủy Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên phụ trách nhiệm vụ được phân công, thường xuyên liên lạc, để báo cáo kịp thời việc triển khai hoạt động. Qua đây, có thể thấy được sự đổi mới nội dung, hình thức để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn linh hoạt, sáng tạo tổ chức sinh hoạt, triển khai đầy đủ các thông tin cần thiết của Đảng ủy cấp trên, của Lãnh đạo Tập đoàn đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

ANH ĐÀO