Tháng Chín 23, 2021

Trung thu đặc biệt nơi biên giới

CSVNO – Có một trung thu đặc biệt, không có đội múa lân giúp vui, trẻ em không được tập trung đông ở các địa điểm để nhận quà, không có các trò chơi dân