Tháng Chín 21, 2021

Trung thu ấm áp

CSVNO – Cái ký ức Trung thu tươi đẹp những năm chưa có dịch bệnh chợt dội về trong lòng mỗi người, nhất là các em nhỏ con công nhân ngành cao su lại càng trở

Mô hình hay trong phòng, chống dịch Covid – 19

CSVN – Mô hình “Công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới và kịch bản khi có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại đơn vị” của Công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong

Trung thu ấm áp

CSVNO – Cái ký ức Trung thu tươi đẹp những năm chưa có dịch bệnh chợt dội về trong lòng mỗi người, nhất là các em

Trung thu ấm áp

CSVNO – Cái ký ức Trung thu tươi đẹp những năm chưa có dịch bệnh chợt dội về trong lòng mỗi