Bổ sung đối tượng đoàn viên, người lao động được chi hỗ trợ khẩn cấp

CSVN- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2606).

Đoàn viên Công đoàn tham gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung thêm đối tượng được hưởng theo Điều 1 Quyết định số 2606. Cụ thể: Đoàn viên, NLĐ khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người.

Đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500 ngàn đồng/người khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có hoàn cảnh khó khăn; đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi.

Cũng theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ: Đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 kể từ ngày 27/4/2021 được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1/8/2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được LĐLĐ tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500 ngàn đồng/người.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động căn cứ vào các chính sách, quy định của Tổng Liên đoàn đã ban hành để xem xét, hỗ trợ và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

Cũng theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2606: Điều 2. Hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, NLĐ được Công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100-150 ngàn đồng/ người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người.

Cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được áp dụng chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quyết định bổ sung khoản 3a và sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Quyết định số 2606 như sau: “Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, NLĐ thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nào thì nơi đó có trách nhiệm lập danh sách và hỗ trợ trước tiên. Trường hợp hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ không thuộc đối tượng mình quản lý thì đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm thông tin và phối hợp với địa phương, ngành quản lý đoàn viên, NLĐ để đảm bảo không chồng chéo, trùng đối tượng”.