Công đoàn Cao su Bình Long phát huy hiệu quả tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép

CSVN – Việc chú trọng và thực hiện đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động của CĐ Cao su Bình Long thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kép trong những tháng đầu năm. Hiện nay, CĐ công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác này để tổ chức tốt phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính, những năm qua bên cạnh việc đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống NLĐ thì CĐ công ty xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền có sức mạnh trong việc khích lệ, cổ vũ NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 nguy hiểm khó lường, Ban Thường vụ CĐ công ty đã triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo 100% CĐ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền NLĐ chấp hành nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh bằng các hình thức như treo pano, áp phích, khẩu hiệu tại nơi sản xuất. Thành lập các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch tại công ty và 13 đơn vị cơ sở, xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ…

Các cấp CĐ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngày lễ lớn trong năm. Không chỉ tuyên truyền theo chỉ đạo của cấp trên, CĐ chủ động triển khai tuyên truyền chiến lược phát triển, hoạt động của công ty để NLĐ thấu hiểu, đồng hành cùng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, CĐ các cấp đã tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị NLĐ; Tuyên truyền, lấy ý kiến nội dung phương án thi đua khen thưởng, chuyển xếp lương mới năm 2021, tuyên truyền quy chế phân phối trả lương của công ty; Tuyên truyền công tác phát triển rừng bền vững…

Công tác tuyên truyền luôn đi kèm với việc khen thưởng xứng đáng cho NLĐ, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả rõ rệt. Tính đến 23/8, công ty khai thác hơn 9.667 tấn (đạt 57,5% kế hoạch), dự kiến hết tháng 8 sẽ khai thác đạt 61% kế hoạch năm; 100% công nhân khai thác mủ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”. Trong quý II/2021, công ty tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể và 185 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua; hết tháng 7, toàn đơn vị có 40 sáng kiến tham gia phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Dự kiến được áp dụng vào sản xuất với tổng giá trị làm lợi 3,5 tỷ đồng/ năm…

CĐ chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền liên tục hàng tháng, hàng quý và tranh thủ những hội nghị, giờ sinh hoạt tập thể trên lô để vận động NLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua…

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch CĐ công ty cho biết: “Thời gian tới, CĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến NLĐ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Chủ động, quyết liệt tuyên truyền NLĐ thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch; Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Trong cuộc họp Ban chấp hành CĐ công ty tổ chức ngày 13/8, CĐ đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp xây dựng kịch bản làm việc “3 tại chỗ” đối với công nhân khai thác mủ khi diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, chưa khống chế được. Đồng thời kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh từ nguồn kinh phí của cơ sở theo đúng quy định.

Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tháng, quý và 9 tháng, thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Vận động NLĐ quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch VRG giao, khai thác trên 16.800 tấn, thu nhập trên 9,5 triệu đồng/ người, chăm lo đầy đủ các chế độ đối với NLĐ…

HÀ KHUÊ