Sản xuất thời chống dịch

CSVN – Những ngày này, trên khắp các vườn cây, nhà máy, nhịp điệu sản xuất vẫn được duy trì hối hả, trong lúc dịch bệnh Covid – 19 đang căng thẳng. Sản xuất thời chống dịch Coivd – 19 khác với bình thường, với 5K, với “3 tại chỗ”, với xét nghiệm thường xuyên…Ghi nhận của PV – CTV Tạp chí CSVN.

Công nhân Cao su Bà Rịa giao nộp mủ theo thứ tự từng người một nhằm thực hiện đúng nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch Covid – 19.
Cao su Phước Hòa tổ chức xét nghiệm nhanh định kỳ cho người lao động tại Đội 5, Nông trường Nhà Nai, vào ngày 19/8
Chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Cao su Lộc Ninh VKETI
Công nhân Cao su Tây Ninh đảm bảo 5K trong lao động sản xuất
Công nhân Cao su Đồng Phú tuân thủ nghiêm phòng, chống dịch
Đóng gói sản phẩm SVR 10 tại Xí nghiệp cơ điện – chế biến mủ Ia Del, Cao su Chư Păh
Cao su Phước Hòa Kampong Thom đã tiêm vaccine mũi 2 cho gần 100% người lao động và gia thuộc.
Lãnh đạo Cao su Bà Rịa Kampong Thom đối thoại trực tiếp và trao thưởng công nhân khai thác vượt sản lượng tại lô cao su, vào ngày 20/8
Công nhân Nông trường 8, Cao su Phú Riềng giữ khoảng cách tại điểm tập kết mủ, vào ngày 19/8

NHÓM PV – CTV