Tháng Chín 2, 2021

Tuyên ngôn độc lập và Nhà nước pháp quyền

CSVNO – Cách đây 76 năm (2/9/1945-2/9/2021), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng