Cao su Hòa Bình: Hoàn thành tái cánh 274 ha trong thời gian ngắn

CSVN – Năm 2021, Cao su Hòa Bình không xây dựng kế hoạch tái canh (TC) do đó khi có sự điều chỉnh trước mùa vụ TC, công ty gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong công tác điều hành chỉ đạo, công ty đã hoàn thành việc TC 274 ha đúng tiến độ thời gian VRG quy định và đảm bảo chất lượng vườn cây sinh trưởng tốt.

Cao su trồng tái canh tại Cao su Hòa Bình

Lãnh đạo công ty cho biết, khi có sự thay đổi trong kế hoạch năm 2021, nhất là TC 274 ha, HĐQT và Ban TGĐ công ty đã nhanh chóng chỉ đạo các công tác chuẩn bị gấp rút để đảm bảo được các yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện TC như: bị động trong nguồn cung cấp giống cây trồng, phóng nọc, khoan hố, bón lót…

Thêm vào đó, đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 16/CT – TT về việc cách ly xã hội phòng chống dịch. Vì vậy, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển giống cao su về công ty và bố trí lao động thực hiện việc TC trong điều kiện phải đảm bảo giãn cách theo quy định. Khó khăn là vậy, tuy nhiên tập thể NLĐ công ty đã khắc phục những trở ngại và hoàn thành tái canh 274 ha theo đúng kế hoạch.

Thời gian công ty tiến hành TC bắt đầu từ ngày 9 – 31/7. Cơ cấu giống TC năm nay bao gồm, bảng I chiếm 56,66% và bảng II là 43,34%. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung thực hiện kịp thời các công tác chăm sóc, bón phân, phòng trị bệnh để vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

N.T