Cao su Điện Biên phát động thi đua nước rút

CSVNO – Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức Lễ phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Giám đốc các nông trường trực thuộc ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện vượt mức sản lượng năm 2021

Hòa chung trong không khí các cấp, các ngành đang ra sức thi đua sôi nổi vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; Hướng ứng thư kêu gọi toàn thể NLĐ ngành cao su “cùng siết chặt đoàn kết, phát huy trí tuệ, nghĩa tình cao su, quyết tâm vượt qua đại dịch Covid -19”  của Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG, tập thể NLĐ công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tại buổi lễ phát động, ông Phan Văn Lợi – TGĐ công ty đã đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đầu năm 2021, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác mủ trong tháng vừa qua. 

TGĐ công ty đã phát động, kêu gọi CB.CNV – LĐ trong công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2021, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch của cả năm. Bao gồm: chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản 963 ha; Khai thác 3.450 tấn mủ, phấn đấu vượt sản lượng từ 5% trở lên.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập cho NLĐ từ 4,5 triệu đồng trở lên, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; Chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, chủ trưởng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt an sinh xã hội. 

Dịp này, lãnh đạo các nông trường trực thuộc công ty đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác mủ năm 2021.

Đại tá Giàng Páo Sính – Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao thưởng cho các tạp thể, cá nhân Công ty có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện ngày hội toàn dân “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Buổi chiều cùng ngày, nhân dịp ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam; Chào mừng 16 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, (19/8/2005 – 19/8/2021), Công an tỉnh Điện Biên đã khen thưởng cho 2 tập thể và 8 cá nhân công ty đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện ngày hội toàn dân “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2021.

VÂN SƠN